ZEHRA ANA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Halkalı Merkez Mh. Zeynebiye Caddesi No:32 Küçükçekmece / İstanbul 0212 548 98 45 - 0539815 94 79
 

Meftune ATAM

5 Aralık 2012 Çarşamba

Zehra Ana sizin kurumunuzdur. Bizler ise bu yolda gönüllü hizmetçileriz. Şimdiye kadar bize güvendiniz, desteklediniz. Bundan sonra da bizi desteklemenizi, denetlemenizi, sorgulamanızı ve derneğimizi sahiplenmenizi bekliyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim
 
Dünyanın her yerinde, insani değerlerin yitirilip gelir dengesizliklerinin hüküm sürdüğü günümüzde unutulmuş mağdur ve muhtaç bırakılmış kimselere ulaşabilmek, onların maddi manevi ihtiyaçlarının karşılanması, hatırlanması çok önemli bir vicdanî ve ilahi zorunluluk ve görevdir. İnfak etmek bir toplumun huzuru için zaruret arz etmektedir.  Zira Allah u Teâlâ Kuran ı Kerimde şöyle buyuruyor; "Onlar ki, mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ödülleri Rableri katındadır, onlar için korku yoktur, onlar mahzunda olmayacaklardır." (Bakara Suresi,274)''
 
Fakirlerin elinden tutmak o kadar önemlidir ki, doyurmak ve bir aileyi dilenmekten kurtararak haysiyetini korumak Kâbe'yi yetmiş defa tavaf etmekten daha üstün sayılmıştır.
 
İslam dininde zekât, sadaka ve infaklar gereği şekilde yerine getirilecek olursa toplumda hiçbir fakir ve muhtaç kalmaz. Emniyet ve güven dolu bir dünya ve medeniyet oluşur.
 
Bu bağlamda Zehra Ana YDD  olarak bizlerde; Güvensizliğin kol gezdiği  günümüz  dünyasında  istismara müsait olan yardımlaşma konusunda, hayırsever insanımızla, yardıma muhtaç insanımızı buluşturma, veren el ile alan el arasında  güvenilir bir köprü olup, yapmış olduğunuz bağışlarınızı  titizlikle tespit edilen ihtiyaç sahibi, mahrum ve mazlum insanlara güvenle ulaştırmaya  gayret ediyoruz.
 
Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında ki; Gönüllü ev hanımlarının bu samimi çabaları, çevremizdeki hayırsever insanımızın ve Siz değerli Ehlibeyt dostlarının büyük teveccühüne ve güvenine mazhar oldu. Sizlerin belki de imkânlarınızı zorlayarak verdiğiniz yardımlarınızı gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık.
 
Sizlerin değerli katkısıyla doyurduk, giydirdik, okuttuk,  sevindirdik. Halka Hizmet Hakka Hizmettir Anlayışıyla Sevgili Peygamber'imizin ''Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir'' Düsturunun gereğini sizlerin katkılarıyla yerine getirdik. Bizlere güç ve çalışma azmi veren en önemli sermayemiz; sizlerin bizlere duyduğu güvendir. Bunu kaybetmekten Allah'a sığınıyoruz.
Bizler de kimi temsil ettiğimizin bilincinde olarak sizlerin güvenine layık olmaya gayret ediyoruz.Hz. Zehra'nın güzel adı ile başlattığımız bu yardım ve iyilik hareketinin bütün dünyayı sarması umut ve temennisiyle;
 
Hepinize saygı ve selamlar.
BAŞKANDAN MESAJ Kategorisine Son Eklenen Haberler