ZEHRA ANA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Halkalı Merkez Mh. Zeynebiye Caddesi No:32 Küçükçekmece / İstanbul 0212 548 98 45 - 0539815 94 79
 

Zehra Ana Olağan Genel Kurul İlanı

26 Eylül 2016 Pazartesi

Zehra Ana Olağan Genel Kurul İlanı

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI ZEHRA ANA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 NİSAN 2013 Cumartesi günü, Saat:13.00’de Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Menekşe Sokak no:18 /2 K.Çekmece / İSTANBUL adresindeki dernek merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı taktirde, ikinci toplantı 13 NİSAN 2013 Cumartesi günü aynı gündemle aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Sayın üyelerimize duyurulur. DERNEK YÖNETİM KURULU G Ü N D E M : 1- Açılış ve Yoklama, 2- Kongre Başkanlık Divanı seçimi, 3- Saygı duruşu, 4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi, 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, 6- Kesin bütçenin görüşülerek onaylanması, 7- Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması, 8- Tüzük Değişikliği müzakeresi, 9- Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 10- Yeni Yönetim kuruluna gayrimenkul alımı ve satımı yetkisinin verilmesi, 11- Dilek ve Temenniler, 12- Kapanış. 18.03.2013 - 13:36